PIECE KOMOROWE SQ

Uniwersalny piec komorowy z przedsionkiem i wanną hartowniczą typu SQ do obróbki cieplnej i cieplnochemicznej w atmosferach wytworzonych z generatora lub z ciekłych związków organicznych w zakresie temperatur od 760 do 1050°C.

Typoszereg pieców komorowych z atmosferą regulowaną typu SQ

Wymiary gabarytowe s(S) x l(L) x h(H) – szerokość x długość x wysokość