PIECE DO AZOTOWANIA


Piece do azotowania przeznaczone do obróbki cieplno-chemicznej w atmosferach wytworzonych ze zdysocjowanego amoniaku lub azotu, bądź w atmosferach gazów obojętnych w zakresie temperatury do 600°C.