UNIWERSALNE PIECE DO ODPUSZCZANIA

Piece komorowe przeznaczone są do nagrzewania wsadu w zakresie temperatur od 100 do 850oC w atmosferze powietrza lub azotu.