Generatory

Generator elektryczny typu GED przeznaczony jest do wytwarzania atmosfery endotermicznej z mieszaniny powietrza i gazu opałowego podgrzewanych w obecności katalizatora.